ספר דברים 5782
 

 פרשת דברים 5782 תשעה באב 
https://youtu.be/kLqx0BYCj1Q

פרשת ואתחנן 5782
https://youtu.be/ywAASVEu1Lo

פקשת עקב 5782
https://youtu.be/eOdpxfv1r9c

פרשת ראה 5782
https://youtu.be/9RNNhWM2Mf4

פרשת שופטים 5782
https://youtu.be/HwgUC6JOnIo

פרשת כי תצא 5782
https://youtu.be/Ujnd1N9vFVk

פרשת כי תבוא 5782
https://youtu.be/eLNhsbn6VcA

57ראש השנה 83
https://youtu.be/9UC2HHsiU68

ימי הרחמים והסליחות 5783
https://www.youtube.com/watch?v=s8_1dVscVgI

חג הסוכות 5783
https://youtu.be/99QL7ukDr8w

שמחת תורה 5783
https://youtu.be/qhtPk0e6nGs