Chabad Lubavitch Antwerpen is een vereniging zonder winstoogmerk in de multiculturele stad Antwerpen met activiteiten van velerlei aard. Wij willen bruggen bouwen naar andere groepen in onze samenleving en met name onze jeugd een goede basis geven voor hun toekomst.