ACTIVITEITEN  voor de jeugd en voor volwassenen zijn er het hele jaar door.

Jeugd: De activiteiten voor de jeugd voeren de boventoon. Kinderen hebben mogelijkheden nodig om zich te ontplooien.

Sport: zwemmen en voetbal. Danslessen en lessen in zelfverdediging. Wekelijks nemen ca 250 kinderen aan onze diverse activiteiten deel.
Voor sportactiviteiten huren wij sportzalen, omdat wij daar zelf niet voldoende over beschikken.

Zomerkampen: Tijdens de grote vakantie zijn er zeer veel kinderen die geen educatief kader hebben. Het werk van een volledig jaar kan in het water vallen als die kinderen zich gedurende 9 weken niet op een educatieve manier bezighouden. Daarom organiseert Lubavitch vzw een kamp gedurende de maand juli . De bedoeling is dat die kinderen op een speelse manier kunnen bijleren. Ze maken dagelijks uitstappen en verkennen dan ook ons land. Ouders die nog werken zijn gerust dat hun kinderen een plaats hebben om er veilig te verblijven.
Aan deze zomerkampen nemen ca 1000 kinderen deel.  Ook is er bij ons plaats voor kinderen met een handicap.

Cultuur: Om als gemeenschap in harmonie te leven in een multiculturele samenleving. Graag geven we aan iedereen gelijke kansen om zich te ontplooien en om zijn positieve kwaliteiten te kunnen gebruiken. We helpen graag mensen om in onze samenleving te integreren.

In die samenleving openstaan voor de niet-Joodse medeburgers.

In het bijzonder nieuwkomers met een andere nationaliteit vertrouwd te maken in hun nieuwe leefomgeving