5782 ספר דברים

הרב שבתי סלבטיצקי - שיעור לחג הסוכות: איך להיות מאושרים ושמחים באמת?
https://www.youtube.com/watch?v=_f8SstGblTk

שיעור לפני יום כיפור 5782
https://www.youtube.com/watch?v=aYLRvBx5QJU

5781 ספר דברים

פרשת דברים 5781 וגם
 איך לצחוק כל החיים? איך הרבי הציל את אלי ויזל

https://m.youtube.com/watch?v=pDArnUM5AZA

תשע באב 5781
https://youtu.be/Mxgr2XzUqr4

פרשת ואתחנן 5781 וגם
| איך התפלה שלנו תפתח שערי שמים
https://m.youtube.com/watch?v=55_JryIrxBo

פרשת עקב 5781 וגם
איך יהודים האמינו באלוקים בזמן השואה
https://www.youtube.com/watch?v=pAmdfTF_sRY&t=52s

פרשת ראה 5781 וגם
י ש בנו כוחות. איך נגלה אותם?
https://www.youtube.com/watch?v=4mLOaRW7D_k

פרשת שופטים 5781 וגם
 המפתח ליצור שינוי בחיינו

https://youtu.be/Jy1jArTsKyI

פרשת כי תצא 5781 וגם
מהם ארבעת כוחות הנפש שמניעים אותנו
https://youtu.be/YCMwuxR12mw

פרשת כי תבוא 5781 וגם
יש לך ערך אדיר, מעלות נפלאות. הכר אותן
https://www.youtube.com/watch?v=1CBC_-WIBIg

פרשת נצבים 5781 וגם
סוד השופר העקום לשנה מבורכת
במיוחד

https://youtu.be/rUDQKpXiczA