De weg naar een gelukkig huwelijksleven

door Rabbi Shabtai Slawaticki

shabbos table 2Het huwelijksprobleem, zo beweren de psychologen, is waarschijnlijk de grootste kwaal van onze tijd.
Waarom is dit probleem groter dan alle andere ?
Omdat het alle klassen van de maatschappij aantast: rijk en arm, jong en oud.
Proberen wij ons te verdiepen in het oneindig grote aantal psychologische werken hieromtrent, dan verdwalen wij in een doolhof van meningen en raadgevingen.
Gaan wij het advies van een bekende, eerlijke psycholoog inwinnen, dan antwoordt ook hij: Eerlijk gezegd is het ontzettend moeilijk hierop te antwoorden. Als paddestoelen na een regenachtige dag verrijzen nieuwe methodes om deze kwaal te genezen. Echter een juist en doeltreffend middel wordt nog niet uitgevonden. In elk geval niet één om deze te voorkomen. "Waarom?": vragen wij de psycholoog.
"Wat ontbreekt er aan onze vooruitstrevende maatschappij, aan ons familieleven dat wij in een moderne geest willen opbouwen?"
De psycholoog fronst zijn voorhoofd, denkt even na en zegt: "De kern van het probleem is de ego van de mens. De oorzaak van alle huwelijksproblemen is 'zelfliefde' "
Alle handelingen van de mens hebben één doel : "Ik/Hij houdt van die personen die HEM vleien of complimenteren of van diegenen die bij HEM in de gunst staan. Hij wordt gekrenkt wanneer men HEM in zijn eer aantast. In zijn huwelijk zoekt hij eigenbelang, zelfbevrediging, gezelschap, enz.
Indien het huwelijk hem deze resultaten niet oplevert, dan zoekt hij een uitweg om zich uit deze gevangenis te bevrijden.


Hoe kunnen wij een oplossing vinden?
Laten wij eens nagaan hoe het eerste huwelijk in de Tora, namelijk tussen Isaac en Riwkah tot stand kwam. Misschien zal onze vraag beantwoord worden.
Abrahams knecht, Eliëzer wordt weggezonden om een vrouw voor Isaac te zoeken. Hij komt in Aram Naharaïm aan na een lange vermoeiende reis en begeeft zich in de richting van de bron. Hij ziet daar veel meisjes die water komen scheppen om het vee te drenken. Hoe zal hij het meisje herkennen dat bestemd is voor zijn heer Isaac? Eliëzer richt een gebed tot   G‑d en zegt: het meisje, dat voor mij water zal scheppen en zonder dat ik het vraag ook mijn kamelen zal drenken, zal Isaacs vrouw worden.
Net heeft hij zijn gebed beëindigd of daar komt Riwka aan die hem en zijn kamelen water aanbiedt om hun dorst te lessen.
Eliëzer geeft haar een neusring die één Beka weegt en twee armbanden die tien Beka wegen. De twee armbanden met een gewicht van tien Beka symboliseren de twee tafels met de tien geboden. Isaac wilde hiermee bewijzen dat het naleven van Tora en Mitzvot de voorwaarde is voor een gelukkig, eeuwig huwelijksverband.
Huwen volgens de joodse leer, is geen egoïstisch genoegen, maar een heilig bevel van G‑d aan de mens. Daardoor neemt hij deel aan de existentie van de wereld en verenigt hij de mensheid. Als de liefde en toewijding voor zijn familie op deze principes gebaseerd zijn, dan wordt het huwelijk zinvol. Het leven wordt verrijkend, de problemen vallen weg,
Net zoals de mens, die een hoge berg wil beklimmen, zich met een koord vastbindt opdat hij niet in een afgrond zal vallen, zo moet hij zich aan de Tora vastbinden orn naar G‑d (naar boven) te klimmen, opdat hij niet op verkeerde paden zal geraken.
In het ziekenhuis TelHashomer in Israël hebben statistieken bewezen dat het percentage van echtscheidingen veel hoger ligt bij diegenen die niet naar de goddelijke wetten leven, dan bij degenen die dat wel doen.
In de geneeskunde onderscheiden wij dagelijkse geneesmiddelen die dienen om de mens in het algemeen
te versterken en speciale middelen die wij moeten aanwenden voor bepaalde ziekten. 
Evenzo schrijft de Tora ons alle wetten voor het dagelijks leven voor om een gezond en gelukkig leven te leiden. Er bestaan echter bijzondere wetten, die behalve dat ze de wil van G‑d zijn, genezing en geluk brengen aan bepaalde aspecten van het mensenleven, zoals bijvoorbeeld de wetten van "Taharas Hamishpoche" (rein familieleven) aan het huwelijksleven,
In onze eeuw moeten wij niet meer overtuigd worden van het nut en belang van de wetten van Taharas Hamishpoche daar de wetenschap het reeds lang heeft bewezen.