שיעורים של הרב שבתי סלבטיצקי שליט"א בפרקי אבות

איך לא להגיע לידי עברה
 https://youtu.be/4BMIGy3JLlo

איך להיות עשירים
https://youtu.be/jovAf1cXkic