שיעורים של הרב שבתי סלבטיצקי שליט"א בפרקי אבות

סדרה חדשה

פרקי אבות פרק  ג
https://www.youtube.com/watch?v=QsX2FsKFHUM 

פרקי אבות פרק ד
https://www.youtube.com/watch?v=aAo_9vlgERk

פרקי אבות פרק 'ה
https://youtu.be/-NdVxRPSkaY

פרקי אבות פרק 'ו
https://youtu.be/bilHmepGAMM

פרקי אבות פרק 'א
https://youtu.be/M3_gHmzUdlg

'פרקי אבות פרק ב
https://youtu.be/8FRFOrU3hzA

פרקי אבות פרק 'ג 
https://youtu.be/3nbOGyafeZY

פרקי אבות פרק 'ד
https://youtu.be/RE602m-rMVc

 

 

פרקי אבות 5782

פרקי אבות פרק ה
https://youtu.be/Ujdb7Sztjgo

פרקי אבות פרק ו
https://youtu.be/y3ZBXEhc8bw

 

פרקו אבות פרק א
https://www.youtube.com/watch?v=pup12o4vpio

פרקי אבות פרק ב
https://youtu.be/5qK9yF76YBc

פרקי אבות פרק 'ג
https://youtu.be/aEGMs0svDeQ

 

פרקו אבות 5782
איך לא להגיע לידי עברה
  https://youtu.be/4BMIGy3JLlo

איך להיות עשירים
https://youtu.be/jovAf1cXkic