ספר שמות 5782

פרשת שמות 5782
https://youtu.be/iXpMZgX-mO0

פרשת וארא 5782
https://fb.watch/a8aqVL0Jd2/

פרשת בא 5782
https://youtu.be/gRwlygTF58k

פרשת בשלח 5782
https://youtu.be/Ci-F_OSAD6k

פרשת יתרו 5782
https://youtu.be/BV9QcY0ebUE

משפטים 5782
https://youtu.be/koNPTGk5tf4

פרשת תרומה 5782
https://youtu.be/cepinnS5Mqc

פרשת תצווה 5782
https://youtu.be/8M3IhESw66U

פרשת כי תשא 5782
https://youtu.be/kbS01uHS6Ts

פרשת ויקהל 5781
https://he.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/5031819

פרשת פקודי5782
https://youtu.be/q6GItdpSUu0