פרשת יתרו ת_א 
לא תחמוד - יסוד כל התורה. כוחה הגדול של מחשבה!
https://youtu.be/hBH2SH8lnKw

 פרשת בשלח ת_א
וגם איך להרוויח כסף "טוב" ?
https://youtu.be/8acT_ltzefE

 פרשת משפטים ת_א וגם  
סוד תורת הגלגולים
https://youtu.be/cC7bk03CfM4

פרשת תרומה ת_א וגם 
  להרגיש "אהבת עולם אהבתנו". איך לפתוח שערים חדשים?
https://www.youtube.com/watch?v=uIMbjUXNNg4&ab_channel=%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99RabbiShneorAshkenazi

פרשת תצוה 5781 וגם
איך משיגים שמחה אמיתית? איך יש מצוה "עד שלא ידע בין ארור המן לברוך
https://youtu.be/l65VAfPtB3g

פרשת כי תצא 5781 וגם  האם אתה מכיר את הכוחות שיש בך? מנין זכה משה רבינו לקרני ההוד
https://youtu.be/AtvRTmVaX0c

 
פרשת ויקהל/פקןדי 5781 וגם 
למה אני לא מושלם? מקדש שלמעלה מקדש שלמטה
https://youtu.be/3fWzBV62JGQ