ספר ויקרא ת_א 5781

שיעור ויקרא  5781
וגם האם אתה "עשיר" באמת? למה המצה נקראת "לחם עוני"?

https://youtu.be/MZ_FAs8l9DU

פסח5781
פרשת צו 

?רעיונות וסיפורים לליל סדר פסח, וגם: למה "גונבים" אפיקומן

https://youtu.be/D2ggyctT-9M

 פרשת שמיני  5781 וגם
 שתי גישות לחיים: מה כדאי? התפילין שהביאו חיים באושוויץ

https://youtu.be/ELDDCKMjYkM

פרשיות תזריע-מצורע 5781 וגם 
כוחה של ביקורת מתוך אהבה: דמעות היתום וה"חפץ
חיים
https://youtu.be/pdzSPKBJ3js

פרשיות אחרי-קדושים 5781 
הקטורת - האהבה האין סופית של ה' לכל יהודי: גם אם אתה לא מאמין בה', ה' מאמין בך
https://m.youtube.com/watch?v=gd0hH32SLp0

פרשת אמור 5781 וגם 
הסוד לחיים מאושרים "אהבה עם כבוד" - לג
בעומר
https://youtu.be/3RmH3GgOJPg

פרשיות בהר בחקתי 5781 וגם
הכח להתמודד עם נסיונות

https://youtu.be/IxLn2TZp_Us