ספר במדבר 5781

פרשת במדבר 5781 וגם
מה קיבלנו במתן תורה ולמה באמצע ברלין יש דוקא 2711 עמודי בטון גדולים

https://m.youtube.com/watch?v=6SpimKU-Io8

פרשת נשא 5781
חיזוק לאור המצב במלחמה בארץ הקודש, מה אנחנו צריכים לעשות
https://www.youtube.com/watch?v=P37zEXy7PUY&ab_channel=%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AAChassidus

פרשת בהעלותך 5781 וגם
המפתח לחיים מאושרים: עין טובה
https://youtu.be/DkL2vKERhNc

פרשת שלח לך 5781 וגפ
התקשרות או תקשורת. מה אתה? מה מסתתר מאחורי הנישואין של יהושע עם רחב
https://m.youtube.com/watch?v=XX3sccvaLNM

פרשת קרח 5781 וגם
האם אתה בקשר עם ה"משה רבינו" שבך? מה הרב זקס קיבל מהרבי
https://www.youtube.com/watch?v=mLSlB4A0sXA

פרשת חקת5781  וגם
היכן נמצא הכח לשנות ולהתחדש
בחיינו
https://www.youtube.com/watch?v=WFLgJ2g7mr4

פרשת בלק   5781וגם
האשה ששינתה את ארצות הברית

https://youtu.be/EmuqcXUIoh4

פרשת פינחס 5781 וגם
כיצד נפתח את שערי שמים

https://www.youtube.com/watch?v=VndsxIBDDA8

פרשיות מטות מסעי 5781
https://youtu.be/Id1s_xfkdTk