רב שבתי סלבטיצקי שליט"א

סיפורים קצרים

פרקי אבות

 

שיעורים על פרשיות השבוע

 

ספר בראשית 5784

ספר שמות 5784

ספר ויקרא 5784

ספר במדבר 5784

 

ספר בראשית 5783

ספר שמות 5783 

ספר ויקרא 5783

ספר במדבר 5783

ספר דברים 5783

 

ספר בראשת 5782

ספר ויקרא 5782

ספר שמות 5782

ספר במדבר 5782

ספר דברים 5782/5783

 

ספר בראשית 5781

ספר ויקרא 5781

ספר שמות 5781

ספר במדבר 5781

ספר דברים 5781 5782

 

ספר בראשית  שנים לפני 5781

ספר ויקרא שנים  לפני 5781

ספר שמות שנים לפני 5781

ספר במדבר שנים לפני 5781

ספר דברים שנים לפני 5781