OM TE ONTHOUDEN!

MASJIEV HAROEACH

 

 1. Vanaf het Moesafgebed van Sjeminie Atseret tot het Moesafgebed van de eerste dag Pesach, zeggen we in de Sjemone Esre (Staande Gebed) משיב הרוח ומוריד הגשם .

 

 1. Als je vergeet om משיב הרוח te zeggen, is het een Mitswa om de Sjemone Esre opnieuw te zeggen. Maar als je מוריד הטל  gezegd hebt, hoef je het Sjemone Esre niet opnieuw te zeggen.  

 

 

TAL OEMATAR

 

 

1.In de winter zeggen we in de Sjemone Esre, in de beracha ברך עלינו  de woorden ותן טל ומטר לברכה (in tegenstelling tot ותן ברכה ). 

 

2. Als je טל ומטר  vergeet te zeggen, zeg het dan in de beracha van שמע קולנו . Als je het daar niet hebt gezegd, is het een Mitswa om de Sjemone Esre opnieuw te zeggen.

 

 

  

CHANOEKA

 

 1. Iedere avond van de acht avonden van Chanoeka is het een Mitswa om de Chanoeka lichten te ontsteken.

 

 1. Op de eerste avond van Chanoeka (24-25 Kislev, dit jaar vrijdagmiddag 15 december 2006) wordt één lichtje ontstoken. De volgende avond twee lichtjes, de derde avond drie lichtjes enzovoort, zodat op de achtste avond acht lichtjes worden ontstoken. (De sjammasj wordt hierbij niet meegeteld).

 

 1. Op de eerste avond worden vóór het aansteken drie berachot gezegd:

1. להדליק נר של חנוכה

2. שעשה ניסים

3. שהחינו

 

 1. Op de volgende avonden worden alleen de eerste twee berachot gezegd.

 

 1. De lichten worden van links naar rechts aangestoken, zodat het extra licht van elke avond als eerste wordt ontstoken.

 

 1. Nadat de lichten ontstoken zijn zeggen we הנרות הללו.

 

 1. Het is een Mitswa om de Chanoeka lichten elke avond minstens een half uur te laten branden.

 

 1. Voordat de lichten worden ontstoken, is het goed er zeker van te zijn dat er genoeg olie is (of als kaarsen gebruikt worden, dat deze groot genoeg zijn) om een half uur te branden.

 

 1. Wij gebruiken de Chanoeka lichten niet om er bij te lezen of te werken. Dat is de reden waarom er een extra licht wordt ontstoken, de sjammasj.

 

 1. Op vrijdagmiddag worden de Chanoeka lichten vóór de Sjabbat lichten aangestoken. Het is verstandig dan extra olie (of grotere kaarsen) te gebruiken om er zeker van te zijn dat de Chanoeka lichten nog minimaal een half uur na het invallen van de duisternis blijven branden.

 

 1. Uitgaande Sjabbat worden de Chanoeka lichten thuis na Havdala ontstoken.

 

 1. Ook in sjoel worden de Chanoeka lichten aangestoken. Maar dit betekent niet dat je de Chanoeka lichten thuis niet meer hoeft te ontsteken. Dit geldt zelfs als je de Chanoeka lichten in sjoel hebt aangestoken.

 

 1. In sjoel worden de Chanoeka lichten tussen Mincha (middaggebed) en Maariev (avondgebed) ontstoken. Op Sjabbat avond - vóór Havdala. NOOT: Halacha schrijft de plaatsen voor waar de Chanoeka lamp geplaatst moet worden voordat de lichten ontstoken worden. Als deze je niet bekend zijn – raadpleeg een rabbijn.

 

 1. Gedurende Chanoeka wordt ועל הניסים in de Sjemone Esre en in het bensjen na de broodmaaltijd ingevoegd. En heel הלל wordt na de Sjemone Esre tijdens Sjachariet (ochtendgebed) gezegd.

 

 1. Dagelijks, wordt er in sjoel een gedeelte uit de Tora gelezen.

 

 

 

 

DE TIENDE TEWEET

 

 1. De tiende dag van de maand Teweet is een vastendag. Het is een Mitswa om vanaf ’s morgens vroeg als het nog donker is, die hele dag niets te eten of te drinken. Zelfs als het die dag een vrijdag is. (Dit jaar valt de Tiende Teweet op zondag 31 december 2006).

 

 1. Het is dus toegestaan om de voorafgaande avond te eten.

 

 1. Tijdens Sjachariet op de Tiende Teweet worden Selichot  (smeekgebeden) gezegd. Zowel ’s morgens als ’s middags wordt ויחל uit de Tora gelezen; ‘s middags gevolgd door de Haftora.

 

 1. Zieken of zwakke personen, voor wie het vasten te zwaar valt wordt aangeraden een rabbijn te raadplegen.

 

Het artikel is herdrukt van Talks & Tales Nederland. Het is verboden om het artikel te publiceren of vermenigvuldigen zonder toelating van Talks & Tales, Nederland. Voor een abonnement of meer informatie gelieve onze website te raadplegen: www.synagoguemaastricht.com/talksandtales