Berg beklimmen

Twee mannen beklimmen een berg.phpXcnuFRAM.jpg

Plotseling glijdt er ene uit en valt in een kloof.

De andere roept: "Heb je je pijn gedaan?"

"Nee," is het antwoord,

"ik ben nog aan het vallen!"