Printed from ChabadAntwerp.org

Dutch

Dutch

 Email

Nederlands 

Kom kinderen en geniet van onze verhalen en grappen. Veel leesplezier!!!!!
door Rabbi Shabtai Slawaticki
Rabbi Akiwa zegt: “Je naaste liefhebben als jezelf, is een basisregel in de Torah“. D.w.z. dat alle gedachten, woorden en daden van een mens altijd doordrongen zijn met het welzijn van en liefde voor de medemens...
door Rabbi Shabtai Slawaticki
Emoena-geloof Is het mooiste ge­schenk dat G'd ons gaf. Zij dient als een sterke steun onder onze benen en brengt de mens een diepe innerlijke rust. Zij brengt licht in het dagelijks leven. Emoena verschaft dit geluk aan de mens als men haar in de praktijk brengt door de Mitzwa te houden, anders lijkt het op een afgehakte boom die enkel wortels heeft in de aarde.
door Rabbi Shabtai Slawaticki
Twee goede vrienden, beiden ar­cheoloog, gingen navorsingen doen in het oude Rome. Op hun tocht door de ruïnes stootte één van bei­den op een hard voorwerp. Zij raap­ten het natuurlijk op en verwijderden al het zand en vuil, totdat tot hun grote verbazingn een oud waardevol Romeins geldstuk te voorschijn kwam...
door Rabbi Shabtai Slawaticki
Zich bevrijden van alle begrenzin gen en alles wat hem omringt en zich verheffen boven de lichamelijke lusten en driften die hem met de tijd verbitteren en zich verheffen tot de onbegrensde wereld van vreugde en geluk - de ontvangst - van de Tora...
door Rabbi Shabtai Slawaticki
In de grote zaal heerste een indrukwekkende stilte. Het leek alsof de vliegen zich in te hoeken van de zaal hadden verborgen. Voor de microfoon stond de man van de eeuw, van wie de meeste joden, inclusief hun leiders, verwachtten dat hij een omwenteling in het leven van het volk zou brengen...
door Rabbi Shabtai Slawaticki
Proberen wij ons te verdiepen in het oneindig grote aantal psychologische werken hieromtrent, dan verliezen wij ons in een doolhof van meningen en raadgevingen...
door Rabbi Shabtai Slawaticki
Om G'd te dienen moet men zich moeite ge­troosten. Het verstand moet het ge­voel beheersen, goede eigenschap­pen moeten geleid worden door 't verstand. De mens mag zich niet tevreden stellen alleen met zijn hart te dienen maar moet ook naar een logische en verstandelijke overtui­ging van het geloof streven...
door Rabbi Shabtai Slawaticki
Van de vrouw hangt de existentie van het volk af. Is het niet de vrouw die de identiteit van het kind bepaalt? Is de vader niet-joods en de moeder joodse, het kind dat geboren wordt is joods zoals de moeder. ...Het is de vrouw die de atmosfeer in huis schept en die over de opvoeding van de kinderen beslist...
“De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden samen: een kleine jongen kan ze hoeden.” Zo omschrijft de profeet Jesjaja (11:8) de toestand in de wereld, nadat de verlossing heeft plaatsgevonden en de door G-d gezonden Masjieach is gekomen.
"Als ik Jerushalaim vergeet, moge mijn rechterhand vergeten worden. Moge mijn tong kleven aan mijn gehemelte als ik U niet vermeld, als ik niet Jerushalaim plaats op de top van mijn vreugde."

Klik hier en vind interessante verhalen over de Joodse feestdagen en eventuele belangrijke informatie
"In onze Traditie is er sprake van drie liefdes: liefde voor G-d, liefde voor de Tora en liefde voor je medemens. In feite zijn ze één. Alle drie komen voort uit een zelfde bron en vormen ze samen een geheel. Het is dus niet juist om ze van elkaar te scheiden."
 Email
PHOTOGALLERIES

view photos of our events

 
Birthday

What it means and how it is celebrated

 
Chanoeka

Aansteken Grote Kandelaar Diamant Centrum

 
CHANOEKA

Family Festival