Printed from ChabadAntwerp.org

Artikelen

Artikelen

 Email

Artikelen

Het is bijna 350 jaar geleden sinds de bijzondere persoon over wie wij het zo zullen hebben, werd geboren. Hij stond bekend als een uitmuntend geleerde en Talmoed -deskundige en als een groots leider en strijder voor de puurheid van het Joodse geloof...
Deze keer zullen wij een heel kort bezoek maken aan de prachtige stad aan de Donau, Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk. Het is een stad met prachtige gebouwen en brede boulevards, geflankeerd door de Karpaten aan de ene kant en door de Alpen aan de andere kant. Maar voor ons Joden ...
Tijdens de 14e eeuw, in de nasleep van plagen en ziektes waar de Joden onterecht van beschuldigd werden, had het Europese Jodendom zwaar te lijden van anti-Joodse sentimenten. Ook de Joden van Wenen waren aan een golf van vervolging onderhevig. Extra wreed was de anti-Joodse uitbarsting ...
Weinig insecten zijn door de Schepper zo rijkelijk toebedeeld als de honingbij. Honingbijen zijn de enige insecten die de mens een belangrijke bron van voedsel leveren. Daarnaast zijn zij ook nuttig in het helpen voortbestaan en vermenigvuldigen van meer dan honderdduizend soorten planten, doordat...
Berouw, gebed en liefdadigheid
De hertog was buiten zichzelf van woede. “Je bent mij ongehoorzaam geweest door niet vrijwillig bij me te komen om je antwoord te geven. Hiervoor moet je gestraft worden”
Onze Joodse feesten hebben allemaal een spirituele inhoud. Daarnaast hebben zij te maken met historische gebeurtenissen in het leven van ons volk.
In onze kalender zijn er vier vastendagen die verbonden zijn met de verwoesting van het Beet Hamikdasj, de Tempel in Jeroesjalajim.
Het aansteken van Chanoeka licht is de belangrijkste Mitswa van Chanoeka. Het wordt aanbevolen om olijfolie voor de lichten te gebruiken. Immers, het wonder met het kruikje olie geschiedde met olijfolie.
 Email
More in this section
PHOTOGALLERIES

view photos of our events

 
Birthday

What it means and how it is celebrated

 
Chanoeka

Aansteken Grote Kandelaar Diamant Centrum

 
CHANOEKA

Family Festival