Printed from ChabadAntwerp.org

Rosh Hashana & Yom Kippur

Rosh Hashana & Yom Kippur

 Email

  

Rosh Hashana & Yom Kippur

“Op de dag van Rosj Hasjana wordt het lot van individuen en naties ingeschreven; op de dag van Jom Kippoer wordt het bezegeld.” Dit is het thema van het ontroerende gebed Oenettanè Tokef van de hand van rabbi Amnon, dat we in het Moesaf gebed van Rosj Hasjana uitspreken...
Twee schepen dreven stuurloos op de Noordzee rond. Harde winden en een woeste zee hadden de roeren beschadigd en de schepen waren overgeleverd aan de genade van de elementen. Gelukkig werden de schepen richting de Nederlandse kust gedreven en vonden uiteindelijk een schuilplaats in een Nederlandse haven...
Het is gewoonte om op de dag voor Rosj Hasjana ( “Zechor Beriet “ ) heel erg vroeg op te staan om “ Selichot “ te zeggen, speciale smeekgebeden. Er wordt geen Tachanoen gezegd tijdens het ochtendgebed en de sjofar wordt niet geblazen. Ook ’s middags bij Mincha wordt geen Tachanoen gezegd.

Bijna 900 jaar geleden leefde er een grootse man in de stad Mainz (Duitsland). Zijn naam was rabbi Amnon. Rabbi Amnon was een groot geleerde en een erg vrome man. Hij was geliefd en werd gerespecteerd door zowel Joden als niet-Joden en zijn naam was wijd en zijd bekend. Zelfs de hertog van Hessen, de regent van het land, bewonderde en respecteerde rabbi Amnon om zijn wijsheid, geleerdheid en vroomheid. De hertog nodigde hem veelvuldig op zijn paleis uit en consulteerde hem met betrekking tot allerlei staatsaangelegenheden...
 Email
More in this section
PHOTOGALLERIES

view photos of our events

 
Birthday

What it means and how it is celebrated

 
Chanoeka

Aansteken Grote Kandelaar Diamant Centrum

 
CHANOEKA

Family Festival